BRUKERVILKÅR - BEDRIFT


Vennligst les disse brukervilkårene for Inflyt Media AS ("Brukervilkårene") før du bruker nettstedet under domenet inflyt.no

1. HVA VILKÅRENE GJELDER.
Inflyt Media AS (org.nr. 926 424 378) har adresse; Osvegen 32, 5228 Nesttun.

Tjenestene eies av Inflyt Media AS, («Inflyt Media AS», «vi» eller «våre»). Disse vilkårene gjelder for den juridiske enhet som er registrert som kunde (”Bedriften”) og dems kundeforhold til Inflyt Media AS. I tillegg til disse generelle vilkårene gjelder spesielle vilkår for de tjenester som Bedriften kjøper.

Denne brukeravtalen med brukervilkår gjelder for bedriftsbrukere av tjenesten. Avtalen og vilkårene regulerer, all bruk, alt innhold og samtlige tjenester avtalt mellom Bedriften og Inflyt Media AS. Dette inkluderer også meldinger, kundehåndtering, ekstern innsamling av data og andre tjenester som oppgir at de tilbys under denne avtalen og som samlet heretter omtales som «Tjenestene». Dette gjelder fra det tidspunkt avtalen er akseptert av Bedriften. Bedriften må ha akseptert avtalen før tjenestene tas i bruk. Bedriften er juridisk ansvarlig for all bruk av Tjenester.

Hvis du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller annet, ber vi deg kontakte oss på post@inflyt.no

2. OM TJENESTENE.
Inflyt Media leverer en rekke digitale tjenester som består av kurs, verktøy, materiell, medlemskap og annet innhold distribuert gjennom nettside og epost («Tjenestene»). Noen av Tjenestene krever at bedrift oppgir bedriftsnavn, kontaktinformasjon og navn på kontoer i sosiale medier.

2.1 Opplysninger
Vi selger ikke personopplysninger for markedsføringsformål til andre selskaper. Vi kan kun dele dine opplysninger i følgende tilfeller:
- Med tredjeparter, når deler av bestillingen din omfatter tjenester som leveres av en tredjepart, herunder tredjeparter nevt i personvernerklæringen.
- Med tredjepartstjenesteleverandørene våre, som utfører oppgaver eller arbeid på vegne av oss og etter våre instrukser som databehandlere, for de formålene som er angitt i personvernerklæringen.

2.2 Informasjonsdeling
Våre nettsider er drevet av Wix.com, en skybasert nettutviklingsplattform som gjør at vi kan selge våre varer og tjenester til deg. Dine data kan lagres via Wix.coms datalagring, databaser og de generelle Wix.com-applikasjonene. De lagrer dataene dine på sikre serverer bak en brannmur.

Informasjon og persondata som overføres til oss via vår nettside, vil bli overført, behandlet og lagret av Wix.com og Wix.com sine autoriserte, tilknyttede tredjeparts tjenesteleverandører i og utenfor EU/EØS-området, mer konkret i USA, i Europa (herunder Litauen, Tyskland og Ukraina), i Israel og i andre jurisdiksjoner ut fra hva som er nødvendig for levering av tjenestene til nettsiden.

3. TJENESTER
Tjenester og avtaler inngås gjennom kommunikasjon mellom Inflyt Media AS og Bedriften. I første omgang via kontaktskjema og epost.

3.1 Vilkår
Følgende vilkår må være oppfylt for at Bedriften skal kunne benytte seg av Tjenestene:
- Person med fullmakt til å binde Bedriften må inngå avtale med Inflyt Media AS.
- Bedriften må ha gjort seg kjent med og akseptert denne Avtalen.
- Inflyt Media AS må ha godkjent Bedriften for den enkelte Tjeneste Bedriften ønsker å benytte.
- Inflyt Media AS reserverer seg rett til å avslå å tilby Kunden Tjenester etter en intern vurdering. Som hovedregel vil ikke Inflyt godkjenne bedrifter som vil innebære en uakseptabel risiko for Inflyt, herunder bedrifter som kan skade Inflyts omdømme eller bedrifter som bryter norsk lov.

3.2 Bruk
- Bedriften skal forholde seg til og følge norske lover og regler.
- Bedriften forplikter seg til å gjennomføre og bruke Tjenester etter avtale.
- Bedriften skal ikke dele Tjenester, informasjon eller spesielle vilkår med andre bedrifter eller andre tredjeparter.
- Om Bedrift inngår avtale som innebærer samarbeid/avtaler med en av våre Kunder (Skapere) skal ingen informasjon eller avtalevilkår deles med tredjepart.
- Vi forbeholder oss rett til å avslutte Kundeforhold om Bedrift ikke overholder vilkår eller bryter med avtalen.

Ytterligere vilkår for bruk av den enkelte Tjeneste kan stå i de spesielle vilkår for Tjenesten.

4. KOMMUNIKASJON
4.1 Kontakt
Inflyt Media AS kontakter Bedriften på oppgitt kontaktinformasjon etter avtale eller ved nødvendighet.
Bedriften kontakter Inflyt Media AS på post@inflyt.no eller telefonummer avtalt med hver enkelt Bedrift.

4.2. Endring av navn.
Dersom bedriften endrer navn, adresse, bransje, administrator eller lignende, skal bedriften straks informere Inflyt Media AS om dette.

5. AVSLUTNING AV KUNDEFORHOLD
5.1 Avslutning fra Bedriftens side
Bedrift har rett til å si opp sitt kundeforhold til enhver tid ved skriftlig oppsigelse per mail. Allerede fakturerte Tjenester vil ikke bli tilbakebetalt eller kreditert, skriftlige allerede inngåtte avtaler vil bli fakturert.
Bedriften har ikke rett til videre bruk av våre Tjenester (inkludert Skapere) etter endt kundeforhold, herunder går også at pdf/nettbaserte kurs ikke skal videreformidles innad i Bedrift mer enn 30 dager etter oppsigelse.

5.2 Avslutning fra Inflyts side
Inflyt forbeholder seg retten til å avslutte kundeforhold til enhver tid, ved brudd på avtalen, om Bedriften bryter norsk lov eller betaling uteblir over 30 dager. Allerede fakturerte Tjenester vil ikke bli tilbakebetalt eller kreditert.
___________