BRUKERVILKÅR


Vennligst les disse brukervilkårene for Inflyt Media AS ("Brukervilkårene") før du bruker nettstedet under domenet inflyt.no

1. HVA VILKÅRENE GJELDER.

Inflyt Media AS (org.nr. 926 424 378) har adresse; Osvegen 32, 5228 Nesttun.

Tjenestene eies av Inflyt Media AS, («Inflyt Media AS», «vi» eller «våre»). Disse vilkårene gjelder for deg og ditt kundeforhold til Inflyt Media AS og bruk av våre digitale tjenester. Vilkårene gjelder privat bruk.
For bedriftskunder, klikk her for vilkår.

Ved å ta i bruk våre tjenester, legger vi følgende til grunn: At du har lest, forstått og godtatt brukervilkårene og personvernerklæringen vår. At du er over 13 år. For å kjøpe abonnement til våre tjenester må du være over 18 år.

Hvis du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller annet, ber vi deg kontakte oss på post@inflyt.no


2. OM TJENESTENE.
Inflyt Media leverer en rekke digitale tjenester som består av kurs, verktøy, materiell, medlemskap og annet innhold distribuert gjennom nettside og epost («Tjenestene»). Noen av Tjenestene krever opprettelse av personlig brukerkonto til innlogging til våre betalte og ikke-betalte tjenester. For noen av våre betalte tjenester, kreves det i tillegg kjøp av abonnement, som for eksempel Inflyt Fellesskap.

3. BRUK AV TJENESTENE.
3.1 Konfidensialitet

Brukernavn og passord skal holdes konfidensielt. Tjenestene gjelder bare privat bruk og kan ikke deles med andre. Du må ikke dele passord til din brukerkonto med andre, eller videreselge eller bruke Tjenestene kommersielt. Ved mistanke om misbruk eller brudd på disse vilkårene, kan Inflyt Media avslutte ditt abonnement og avslutte kontoen din for å beskytte deg, Inflyt Media eller våre samarbeidspartnere fra identitetstyveri eller øvrig misbruk.

3.2 Uautorisert tilgang eller deling
Det er ulovlig og straffbart å skaffe seg uautorisert tilgang til Tjenestene (hacking), å kopiere innhold for annet enn eget bruk, samt å legge ut innhold fra Tjenestene på Internett og i sosiale medier uten tillatelse. Overtredelser vil føre til umiddelbar utestengelse fra våre tjenester og mulig rettslig forfølgelse.

4. BRUKER
4.1 Brukerens informasjon.
Bruker skal alltid oppgi fullstendige og korrekte personopplysninger. Brukeren skal ikke fremstå med annet navn enn sitt eget i Inflyt Media og er ansvarlig for at opplysninger som gis er sanne og nøyaktige til enhver tid. Ved å opprette en brukerprofil samtykker du i at Inflyt Media kan innhente, bruke og lagre slik informasjon.
Med unntak av personer eller virksomheter som har uttrykkelig tillatelse til å opprette oppdrag / konto på vegne av andre, eller en gruppe mennesker (eks. sykehjem, men også andre som vil opprette et oppdrag “på vegne av sin mor”), tillater ikke Inflyt at du oppretter oppdag / konto for andre enn deg selv, og du samtykker i at du ikke vil gjøre dette.5. BETALTE TJENESTER
5.1 Abonnement
Inflyt Media tilbyr forskjellige typer abonnement og betalingsmåter. For mer informasjon, se skapersiden for opplysninger om ditt abonnement, priser, forfallsdato og alternative betalingsmåter. Tilgang til betalte tjenester forutsetter at du registrerer gyldig betalingsinformasjon. Abonnementet løper fra det tidspunkt du registrerer deg første gang og fornyes løpende frem til du sier opp. Det samme gjelder ved oppgradering og nedgradering. Skjer oppgraderingen mellom to forfall, vil betalingen for denne perioden belastes forholdsmessig på neste faktura.

5.2 Betalingen
Betalingen trekkes forskuddsvis hver måned. Det er ditt ansvar å sørge for at du kan betale abonnementet ved fornyelse, og at betalingskortet er gyldig og har dekning. Dersom betalingen ikke blir gjennomført, vil vi kreve betalt for de dagene du har hatt tilgang til tjenesten. Det vil gjøres nye forsøk på å gjennomføre betaling til betaling skjer, og vi vil sperre den betalte tjenesten inntil du har betalt. Videre forbeholder vi oss rett til å innkreve gjelden på andre måter, samt kreve forsinkelsesrenter, øvrige avgifter og omkostninger ved eventuell betalingspåminnelse og inkassokrav i tråd med gjeldende lovgivning. Abonnementet avsluttes automatisk dersom betaling ikke skjer i løpet av 30 dager.

6. ENDRINGER OG OPPDATERINGER
6.1 Endringer av innhold og vilkår

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Tjenestene. Hvis vi gjør endringer av betydning for deg, vil du informeres og bli bedt om å akseptere de nye vilkårene ved pålogging.

6.2 Endringer i pris
Forbeholder oss retten til å øke prisen på tjenester i forhold til normal prisstigning og nye avgifter. Prisøkning utover vanlig prisstigning eller nye avgifter vil bli varslet om til brukeren en måned i forveien for å gi mulighet til å avslutte avtalen om prisøkningen gjør en betalt tjeneste mindre attraktiv for deg.

7. OPPSIGELSE
7.1 Oppsigelsesrett for kunde

Kunde kan si når som helst si opp sitt abonnement på skapersiden. Avtalen løper ut den perioden kunden har forhåndsbetalt, det vil ikke bli refundert eller kreditert betaling for resterende periode av abonnementstiden.

7.2 Oppsigelsesrett for Inflyt Media AS
Inflyt Media AS kan stenge eller avslutte kundens abonnement dersom kunden ikke overholder vilkårene som forekommer her ("Brukervilkår").

8. KONTAKT
8.1 Kommunikasjon

Inflyt Media vil kunne sende kunden informasjon om brukerkontoen og oppdateringer av Tjenestene via e-post. Tilsvarende vil vi også kunne informere kunden om nyheter og oppdateringer knyttet til Inflyt Medias produkter og tjenester.

8.2 Kundestøtte
Dersom du har spørsmål om bruk av tjenestene, tekniske problemer, personvern eller har øvrige henvendelser ta kontakt på post@inflyt.no
_____________